fbpx

9:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

Nikole Pašića 21

78000 Banja Luka

Usporedba oglasa

Prodajte / Kupujete nekretninu pod hipotekom i potrebna Vam je pomoc?

Prodaja / kupovina nekretnine pod hipotekom – o čemu se tu, zapravo, radi? Da li teret hipoteke na nekretnini ograničava promet te nekretnine?


Prije svega, moramo definisati što je to tačno hipoteka.
Definiciju hipoteke, kao zaloznog prava, možemo pronaći u Zakonu o stvarnim pravima .

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje povjerioca da namiri određeno potraživanja iz vrijednosti nepokretnosti koja je pod hipotekom, a vlasnik tj zalozni duznik je to duzan da trpi. Kao što sami već dobro znate, banka se hipotekom osigurava, da će joj duznik vratiti novac koji je od nje posudjen. To osiguranje vrijedi i u slučaju nastanka okolnosti zbog kojih nećete biti u mogućnosti otplatiti kredit. Na ovakve uslove vlasnik nepokretnosti pristaje pri potpisu hipotekarnog kredita s bankom.


Medjutim, šta sa hipotekom kada svoju nekretninu odlucite prodati?
Hipoteka je teret koji postoji na nekretnini neovisno o razlogu prodaje nekretnine. Medjutim, bitno je znati da teret hipoteke na nekretnini ne ograničava promet te nekretnine, to jest, prodaja nekretnine pod hipotekom nije zabranjena.

Dakle, moguće je prodati nekretninu pod hipotekom.

Prodaja nekretnine pod hipotekom, iako zvuči komplikovano i dugotrajno, ipak ima tri rješenja. U zavisonosti od mogućnosti prodavca i kupca, moguće je odabrati jednu od sljedećih opcija:

  1. Vlasnik nekretnine koja se prodaje sam otplaćuje preostali dio hipotekarnog kredita. Valsnik zakazuje sastanak sa predstavnikom banke i na tom sastanku trazi / dobija saglasnost banke za otplatu kao i oobavjest o uslovima pod kojima se kredit može otplatiti ranije. Na dan potpisivanja Predugovora, banka Prodavcu daje prjesek stanja sa preostalim iznosom, koji je klijent dužan da isplati banci. Nakon toga, uz bankarsku proviziju (o kojoj ce vas banka obavijestiti), a kada Prodavac isplati banci cijeli iznos hipotekarnog kredita, banka mu izdaje brisovnu dozvolu tzv. “Brisovnicu”  – pisanu ispravu kojom se utvrđuje da je potraživanje banke prestalo i daje saglasnost za brisanje hipoteke. Vlasnik nekretnine, ovu brisovnu dozvolu zajedno sa pisanim zahtjevom za brisanje upisa hipoteke predaje u Katastar nepokretnosti i plaća taksu za brisanje hipoteke. Nakon dobijanja potvrde da je upis hipoteke izbrisan u Katastru, nekretnina se može bez ikakvih problema, nakon prodaje, upisati na ime Kupca.
  2. Najšešći slučaj u praksi je kada Kupac nekretnine otplaćuje hipoteku starog vlasnika, tj. isplaćuje preostali dio neotplaćenog kredita banci u kojoj prodavac ima račun, i onda mu se za taj iznos umanjuje cijena stana koji Kupac želi da kupi. Tada se novac sa računa Kupca, uplaćuje na dva računa – na namjenski račun banke (isplata preostalog dijela hipotekarnog kredita) i na račun Prodavca (umanjena cijena nekretnine za iznos isplaćenog kredita). Pri tom, Kupac mora zvanično navesti da je upoznat sa opterećenjem hipoteke i da je saglasan sa uslovima njenog brisanja. Nakon što se banci uplati ukupan iznos, radi se prethodno brisanje hipoteke.
  3. Najrjeđe se dešava da Prodavac prebacuje hipoteku sa nekretnine koja je predmet prodaje, na drugu nekretninu u svom vlasništvu, kako bi se ova brže i lakše prodala. 

Iako je riječ o standardnom i uobičajenom postupku u sva tri slucaja, ipak ovo predstavlja ozbiljan pravni posao za čije rješavanje je najbolje angažovati stručnjaka stoga Vam stojimo na raspolaganju!

U koloko Vam je potreban savjet ili pravna pomoć pri prodaji vase nekretnine obratite se agentima naše agencije ili nas pozovite na Tel/Viber/Whatsup +387 65 511 121 ili +387 66 693 368 , jer ovo je jako povoljan momenat za prodaju stana-kuće, a svakako je najbolje da se prvenstveno informišete o prosječnim cijenama stanova u Banja Luci.  

img

Saga

Related posts

Da li očekivati pad cijena nekretnina u vrijeme globalne bankarske krize?

Da li očekivati pad cijena nekretnina u vrijeme globalne bankarske krize? Globalni rast kamatne stope na hipotekarne kredite kao posljedicu imaju da investitori kupuju manje nekretnina ili u potpunosti izbjegavaju ulaganja u nekretnine. Medjutim to nije jedini faktor koji utiče na rast cijena...

nastavi čitati
Od: Saga

Korisni savjeti pri prodaji nekretnine

Kako pronaći kupca i povećati vrijednost nekretnine? Prodaja i kupovina su dio naše...

nastavi čitati
Od: Saga

Kako može 40m² da bude dvosoban stan?

U posljednje vrijeme vaoma često se susrećemo s komentarima građana vezano za ispravnost...

nastavi čitati
Od: Saga

Pridruži se diskusiji